شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فیلتر براساس قیمت:

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل مرز محلات شهر تهران
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل مرز محلات شهر تهران در فایل حاضر شیپ فایل مرز محلات شهر تهران ارائه می گردد. شیپ فایل مرز محلات شهر تهران بر اساس اخرین تقسیمات صورت گرفته در شهر تهران است. این لایه شامل 354 محله از محلات مناطق 22 گانه شهر تهران است.  
971 نمایش
5.0
17,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه های تقسیمات سیاسی ایران 1400 (شیپ فایل)
15% تخفیف
metadata-base
metadata-base
تقسیمات سیاسی ایران 1400 تقسیمات سیاسی کشور سطوح مختلفی را در بر دارد. این سطوح از بالاترین سطح تا پایین ترین عبارت انداز: استان، شهرستان، بخش و دهستان. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان تشکیل میشود. لازم به ذکر است که هر [...]
1251 نمایش
5.0
85,000تومان
دانلود جدیدترین شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز + به همراه 13 لایه اطلاعاتی بنا
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز در فایل حاضر جدیدترین شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز در 13 لایه اطلاعاتی ارائه می گردد. از لایه حاضر می توان 13 نقشه اطلاعاتی بدست آورد. همچنین تحلیل مرتبط را در نرم افزار GIS یا سایر نرم افزارها انجام داد. با توجه به وجود لایه تعداد طبقات [...]
1320 نمایش
5.0
44,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 22 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 22 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 22 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 22 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 22 شهر تهران […]
1256 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 21 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 21 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 21 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 21 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 21 شهر تهران […]
1291 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 20 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 20 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 20 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 20 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 20 شهر تهران […]
1235 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 19 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 19 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 19 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 19 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 19 شهر تهران […]
547 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 18 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 18 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 18 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 18 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 18 شهر تهران […]
838 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 17 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 17 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 17 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 17 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 17 شهر تهران […]
1052 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 16 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 16 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 16 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 16 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 16 شهر تهران […]
1073 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 15 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 15 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 15 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 15 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 15 شهر تهران […]
1129 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 14 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 14 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 14 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 14 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 14 شهر تهران […]
1263 نمایش
5.0
28,500تومان