شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح‌های آب و خاک
17% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
 اثرات زیست محیطی طرح‌های آب و خاک به طور کلی هدف از بحث محیط زیست و اجرای طرحهای عمرانی در طبیعت این موضوع است که آیا ارزیابی زیست محیطی برای پروژه ای انجام بشود. همچنین اینکه  آسیب های جدی بر اثر اجرای پروژه های عمرانی چگونه قابل پیش بینی و یا قابل پیشگیری و کاهش […]
911 نمایش
5.0
12,500تومان