شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تنظیم شرایط محیطی (بررسی اقلیمی شهر شیراز)
metadata-base
metadata-base
تنظیم شرایط محیطی (بررسی اقلیمی شهر شیراز) از موارد مهم در طراحی ساختمان‌ها توجه به مسائل اقلیمی از جمله گرمایش، سرمایش و روشنایی در فضاهای داخلی است. تنظیم شرایط محیطی اصطلاحی است که از طریق کنترل محیط حرارتی و روشنایی ساختمان و سایر موارد متناسب با اقلیم محل فراهم‌کننده [...]
871 نمایش
5.0
5,000تومان