شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

مدیریت شهری در جهان
شهرسازان
شهرسازان
مدیریت شهری در جهان اطلاع از سایر کشورها برای این است که یا ایده بگیریم و اقدامات جدیدی انجام دهیم و یا ناآگاهانه اقدامی را شروع نکنیم و اشتباهات آن ها را تکرار نکنیم.لزوما به معنای تقلید نمی باشد. بیشترین مطالعات در مورد سایر کشورها توسط کشورهای پیشرفته صورت می گیرد. حتی [...]
1289 نمایش
5.0
5,000تومان