شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود جزوه کاربرد مدل های کمی در شهرسازی (دانشگاه تهران)
24% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
مدل های کمی در شهرسازی مدل ها جهان واقعی را به شرایط ساده تر تبدیل می کنند تا آن را درك و مدیریت کنند. مدل نمودي از واقعیت است. اساساً مدل یک بازسازي ساده واقعیت است که سعی می کند پیچیدگی آشکار جهان واقعـی را از آن گرفتـه، اآن را بـه حالـت سـاده قابل مدیریت […]
2041 نمایش
5.0
9,500تومان