شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

طرح منطقه بندی و تعیین محدوده های دارای پتانسیل بلند مرتبه سازی در مشهد
شهرسازان
شهرسازان
طرح منطقه بندی و تعیین محدوده های دارای پتانسیل بلند مرتبه سازی در مشهد گزارش حاضر نتیجه مطالعات “منطقه بندی و تعیین محدوده های دارای پتانسیل برای بلند مرتبه سازی در شهر مقدس است. در انجام این مطالعات سعی بر آن بوده است تا موضوعات اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و [...]
1001 نمایش
5.0
7,500تومان