شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری
شهرسازان
شهرسازان
پیاده راه به عنوان یک فضای شهری ادراك هويت فضايى، تعلق به يك محيط و درك كيفيتهاى فضاهاى شهرى، اغلب تنها از طريق پياده روى در محيط قابل دستيابى هستند. تعاملات اجتماعى شهروندان در فضاهاى شهرى، زندگى اجتماعى را به وجود آورده و تقويت مى كند. امروزه، در شهرهاى ما به دليل ازدحام [...]
1074 نمایش
5.0
6,500تومان