شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فیلتر براساس قیمت:

پاورپوینت تثبیت شن های روان
دیجی دیتا
دیجی دیتا
تثبیت شن های روان در فایل حاضر پاورپوینت تثبیت شن های روان ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1581 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت الزامات محیط زیست
دیجی دیتا
دیجی دیتا
الزامات محیط زیست در فایل حاضر پاورپوینت الزامات محیط زیست ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
692 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب
دیجی دیتا
دیجی دیتا
تصفیه آب و فاضلاب در فایل حاضر پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
597 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت بهداشت آب و مواد غذایی
دیجی دیتا
دیجی دیتا
بهداشت آب و مواد غذایی در فایل حاضر پاورپوینت بهداشت آب و مواد غذایی ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1429 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت مدلسازی آب های زیرزمینی
دیجی دیتا
دیجی دیتا
مدلسازی آب های زیرزمینی در فایل حاضر پاورپوینت مدلسازی آب های زیرزمینی ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها
683 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت نقش کرم خاکی آیزینیا فوتیدا  در کارآفرینی و بازیافت پسماندها و صنایع سازگار با محیط ‌زیست
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نقش کرم خاکی آیزینیا فوتیدا در کارآفرینی و بازیافت پسماندها و صنایع سازگار با محیط ‌زیست در فایل حاضر پاورپوینت نقش کرم خاکی آیزینیا فوتیدا در کارآفرینی و بازیافت پسماندها و صنایع سازگار با محیط ‌زیست ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر [...]
1549 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت بررسی سیستم های بهینه‌سازی گروه ذرات(pso)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
بررسی سیستم های بهینه‌سازی گروه ذرات(pso) در فایل حاضر پاورپوینت بررسی سیستم های بهینه‌سازی گروه ذرات(pso) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1128 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا
دیجی دیتا
دیجی دیتا
روش نمونه برداری از آلاینده های هوا در فایل حاضر پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
497 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت کارگاه آموزشی ارزشیابی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
دیجی دیتا
دیجی دیتا
کارگاه آموزشی ارزشیابی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار در فایل حاضر پاورپوینت کارگاه آموزشی ارزشیابی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1304 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت بی فنیلهای پلی کلره (روغنهای آسکارل-PCBs) به عنوان پسماندهای ویژه و اقدامات و برنامه‌های ملی و بین المللی جهت مدیریت زیست محیطی آنها
دیجی دیتا
دیجی دیتا
بی فنیلهای پلی کلره (روغنهای آسکارل-PCBs) به عنوان پسماندهای ویژه و اقدامات و برنامه‌های ملی و بین المللی جهت مدیریت زیست در فایل حاضر پاورپوینت بی فنیلهای پلی کلره (روغنهای آسکارل-PCBs) به عنوان پسماندهای ویژه و اقدامات و برنامه‌های ملی و بین المللی جهت مدیریت زیست محیطی [...]
568 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت اگروفارستری راهی به سوی توسعه پایدار
دیجی دیتا
دیجی دیتا
اگروفارستری راهی به سوی توسعه پایدار در فایل حاضر پاورپوینت اگروفارستری راهی به سوی توسعه پایدار ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها
737 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت آلودگی محیط زیست
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آلودگی محیط زیست در فایل حاضر پاورپوینت آلودگی محیط زیست ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1508 نمایش
5.0
15,000تومان