شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فیلتر براساس قیمت:

پاورپوینت ورمی کمپوست
metadatabase
metadatabase
ورمی کمپوست در فایل حاضر پاورپوینت ورمی کمپوست ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
667 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع آب
دیجی دیتا
دیجی دیتا
معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع آب در فایل حاضر پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع آب ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1355 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت آشنایی با طراحی سیستم آبیاری قطره ای
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آشنایی با طراحی سیستم آبیاری قطره ای در فایل حاضر پاورپوینت آشنایی با طراحی سیستم آبیاری قطره ای  ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1242 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه
دیجی دیتا
دیجی دیتا
هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه در فایل حاضر پاورپوینت هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1141 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت کتیرا
دیجی دیتا
دیجی دیتا
کتیرا در فایل حاضر پاورپوینت کتیرا ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1307 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت مديريت كلنيهاي زنبور عسل
دیجی دیتا
دیجی دیتا
مديريت كلنيهاي زنبور عسل در فایل حاضر پاورپوینت مديريت كلنيهاي زنبور عسل ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
519 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت نژادهای زنبورعسل
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نژادهای زنبورعسل در فایل حاضر پاورپوینت نژادهای زنبورعسل ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1504 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت معرفی گل ها
دیجی دیتا
دیجی دیتا
معرفی گل ها در فایل حاضر پاورپوینت معرفی گل ها ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1472 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت گلکاری (گلچينی از گلهای يکساله، دوساله، چندساله و سوخداران)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
گلکاری (گلچينی از گلهای يکساله، دوساله، چندساله و سوخداران) در فایل حاضر پاورپوینت گلکاری (گلچينی از گلهای يکساله، دوساله، چندساله و سوخداران) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1053 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت اهمیت رعایت تناسب كودی در تغذیه گياهی
دیجی دیتا
دیجی دیتا
اهمیت رعایت تناسب كودی در تغذیه گياهی در فایل حاضر پاورپوینت اهمیت رعایت تناسب كودی در تغذیه گياهی ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1135 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت کاربرد هورمون های گیاهی در ازدیاد نباتات
دیجی دیتا
دیجی دیتا
کاربرد هورمون های گیاهی در ازدیاد نباتات در فایل حاضر پاورپوینت کاربرد هورمون های گیاهی در ازدیاد نباتات ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1396 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت بیماری های گیاهی (انگلیسی)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
بیماری های گیاهی (انگلیسی) در فایل حاضر پاورپوینت بیماری های گیاهی (انگلیسی) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1428 نمایش
5.0
15,000تومان