شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فیلتر براساس قیمت:

پاورپوینت ورمی کمپوست
metadatabase
metadatabase
ورمی کمپوست در فایل حاضر پاورپوینت ورمی کمپوست ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
720 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع آب
دیجی دیتا
دیجی دیتا
معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع آب در فایل حاضر پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع آب ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1397 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت آشنایی با طراحی سیستم آبیاری قطره ای
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آشنایی با طراحی سیستم آبیاری قطره ای در فایل حاضر پاورپوینت آشنایی با طراحی سیستم آبیاری قطره ای  ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1287 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه
دیجی دیتا
دیجی دیتا
هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه در فایل حاضر پاورپوینت هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1188 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت کتیرا
دیجی دیتا
دیجی دیتا
کتیرا در فایل حاضر پاورپوینت کتیرا ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1350 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت مدیریت کلنیهای زنبور عسل
دیجی دیتا
دیجی دیتا
مدیریت کلنیهای زنبور عسل در فایل حاضر پاورپوینت مدیریت کلنیهای زنبور عسل ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
564 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت نژادهای زنبورعسل
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نژادهای زنبورعسل در فایل حاضر پاورپوینت نژادهای زنبورعسل ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1545 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت معرفی گل ها
دیجی دیتا
دیجی دیتا
معرفی گل ها در فایل حاضر پاورپوینت معرفی گل ها ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1519 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت گلکاری (گلچینی از گلهای یکساله، دوساله، چندساله و سوخداران)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
گلکاری (گلچینی از گلهای یکساله، دوساله، چندساله و سوخداران) در فایل حاضر پاورپوینت گلکاری (گلچینی از گلهای یکساله، دوساله، چندساله و سوخداران) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1099 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت اهمیت رعایت تناسب کودی در تغذیه گیاهی
دیجی دیتا
دیجی دیتا
اهمیت رعایت تناسب کودی در تغذیه گیاهی در فایل حاضر پاورپوینت اهمیت رعایت تناسب کودی در تغذیه گیاهی ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1181 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت کاربرد هورمون های گیاهی در ازدیاد نباتات
دیجی دیتا
دیجی دیتا
کاربرد هورمون های گیاهی در ازدیاد نباتات در فایل حاضر پاورپوینت کاربرد هورمون های گیاهی در ازدیاد نباتات ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1443 نمایش
5.0
15,000تومان
پاورپوینت بیماری های گیاهی (انگلیسی)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
بیماری های گیاهی (انگلیسی) در فایل حاضر پاورپوینت بیماری های گیاهی (انگلیسی) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1482 نمایش
5.0
15,000تومان