شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پرسشنامه امکان سنجی مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه ریزی شهری ایران
شهرسازان
شهرسازان
امکان سنجی مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه ریزی شهری اگر بخواهیم در توسعه شهرهای امروزی، پاسخگوی احتیاجات امروزی باشیم و سهم نسل های آینده از منابع را در نظر بگیریم باید اداره خردمندانه شهرها را بر پایه شهرسازی مشارکتی و مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه ریزی کنیم. [...]
1574 نمایش
5.0
6,500تومان