شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

انواع سیستم‌های اجرای پروژه
دیجی دیتا
دیجی دیتا
انواع سیستم‌های اجرای پروژه قراردادهای پیمانکاری جز قراردادهای اداری می باشند. قراردادهای اداری. قراردادی که یکی از سازمانها اداری از یکسو با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر. با هدف انجام عملی یا ارائه خدماتی خاص در جهت منافع عمومی منعقد می شود. در فایل حاضر [...]
684 نمایش
5.0
5,000تومان