شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پرسشنامه عوامل موثر بر نارسائیهای نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در ایران
دیجی دیتا
دیجی دیتا
عوامل موثر بر نارسائیهای نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در ایران   در فایل حاضر پرسشنامه عوامل موثر بر نارسائیهای نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در ایران ارائه می گردد. این پرسشنامه در 10 سوال مقایسه زوجی به بررسی عوامل موثر بر نارسائی های نظام سیاست گذاری توسعه منطقه [...]
531 نمایش
1
6,500تومان