شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود طرح 1 شهرسازی شهر طرقبه
24% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
کارگاه برنامه و طرح 1 شهرسازی (طرح 1 شهرسازی) در این درس با بهره گیری از مبانی نظری و دروس عملی و کارگاهی قبلی، دانشجویان در قالب گروه های کاری مختلف به مطالعات وضع موجود به نسبت یک منطقه یا یک ناحیه و یا یک شهرستان می پردازند و این حوزه ها را از دیدگاه […]
1789 نمایش
5.0
9,500تومان
دانلود پرسشنامه طرح 1 شهرسازی
24% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
کارگاه برنامه و طرح 1 شهرسازی (طرح 1 شهرسازی) در این درس با بهره گیری از مبانی نظری و دروس عملی و کارگاهی قبلی، دانشجویان در قالب گروه های کاری مختلف به مطالعات وضع موجود به نسبت یک منطقه یا یک ناحیه و یا یک شهرستان می پردازند و این حوزه ها را از دیدگاه […]
1835 نمایش
5.0
9,500تومان
دانلود طرح 1 شهرسازی (شهر لاجین)
24% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
کارگاه برنامه و طرح 1 شهرسازی (طرح 1 شهرسازی)   در این درس با بهره گیری از مبانی نظری و دروس عملی و کارگاهی قبلی، دانشجویان در قالب گروه های کاری مختلف به مطالعات وضع موجود به نسبت یک منطقه یا یک ناحیه و یا یک شهرستان می پردازند و این حوزه ها را از […]
1891 نمایش
5.0
9,500تومان