شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فیلتر براساس قیمت:

نقشه های طرح جامع شهر مشهد 1395
شهرسازان
شهرسازان
طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد 1395 طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس، با رویکرد مسئله محوری، در راستای دستیابی به چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه ای شهر، اقدام به تدوین برنامه توسعه شهر، در زمانه ها و سرفصل های مرتبط، از جمله آینده نگری توزیع جمعیت و [...]
1255 نمایش
5.0
12,500تومان
طرح جامع شهر مشهد 1395
شهرسازان
شهرسازان
طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد 1395 طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس، با رویکرد مسئله محوری، در راستای دستیابی به چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه ای شهر، اقدام به تدوین برنامه توسعه شهر، در زمانه ها و سرفصل های مرتبط، از جمله آینده نگری توزیع جمعیت و [...]
1605 نمایش
5.0
35,000تومان