شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

مراحل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک
metadatabase
metadatabase
برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از تهیة برنامه متناسب برای تطبیق قابلیت‏های درونی با شرایط ویژة محیطی. همچنین ارزیابی قابلیت‏های درونی یا تعیین قدم‏های لازم جهت پیش‏بینی نقطة تعادل (Equilibrium)  سازمان با محیط و تنظیم استراتژی جدید. به عبارتی دیگر كلیه اقداماتی كه به تعریف [...]
958 نمایش
5.0
5,000تومان