شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

اطلس شاخص های رفاهی ایرانیان
شناسه پست: 16993
بازدید: 1509

اطلس شاخص های رفاهی ایرانیان شامل24 شاخص فقر و رفاه اجتماعی برای هر استان و شهرستان و یک صد شهر اصلی ایران توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه‌شده است. مقایسه وضعیت هر شهرستان و استان را با میانگین کشوری و یا مناطق دیگر از جمله قابلیت هایی است که این اطلس به همراه دارد

. بر اساس این اطلس، برآورد می‌گردد 23 درصد از جمعیت کشور گرفتار فقر قطعی هستند و این در حالی است که مقدار مشابه برای تهران کمتر از 13 درصد و برای سیستان و بلوچستان بیش از 51 درصد برآورد شده است. در این اطلس برای شهرهای مهم استان نقشه شاخص های رفاهی در سطح گشت های پستی شهری ارائه شده است.

دانلود گزارش ها

جلد 1

جلد2