شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فیلتر براساس قیمت:

پاورپوینت پروژه ی مطالعاتی طرح 2  (دانشگاه معماری A & M تگزاس)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
پروژه ی مطالعاتی طرح 2 (دانشگاه معماری A & M تگزاس) در فایل حاضر پاورپوینت پروژه ی مطالعاتی طرح 2 (دانشگاه معماری A & M تگزاس) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت مطالعات بیمارستان (اصول طراحی بیمارستان)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
مطالعات بیمارستان (اصول طراحی بیمارستان) در فایل حاضر پاورپوینت مطالعات بیمارستان (اصول طراحی بیمارستان) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها  
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت تونلسازی با روشهای مکانیزه
دیجی دیتا
دیجی دیتا
تونلسازی با روشهای مکانیزه در فایل حاضر پاورپوینت تونلسازی با روشهای مکانیزه ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت اقلیم آسایش
دیجی دیتا
دیجی دیتا
اقلیم آسایش در فایل حاضر پاورپوینت اقلیم آسایش ارائه می گردد.     نمونه ای از اسلایدها
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت بررسی معماری مصلی (نمونه موردی مصلی تهران)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
بررسی معماری مصلی (نمونه موردی مصلی تهران) در فایل حاضر پاورپوینت بررسی معماری مصلی (نمونه موردی مصلی تهران) ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت کنترل کیفیت در مدیریت روسازی با روش های IRI و GPR
دیجی دیتا
دیجی دیتا
کنترل کیفیت در مدیریت روسازی با روش های IRI و GPR در فایل حاضر پاورپوینت کنترل کیفیت در مدیریت روسازی با روش های IRI و GPR ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت نشست
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نشست در فایل حاضر پاورپوینت نشست ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت آزمایش فشاری ساده (تک محوری)
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آزمایش فشاری ساده (تک محوری) در فایل حاضر پاورپوینت آزمایش فشاری ساده (تک محوری)  ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت لویی کان
دیجی دیتا
دیجی دیتا
لویی کان در فایل حاضر پاورپوینت پاورپوینت لویی کان ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت صدمات و کنترل بازرسی جوش
دیجی دیتا
دیجی دیتا
صدمات و کنترل بازرسی جوش در فایل حاضر پاورپوینت صدمات و کنترل بازرسی جوش ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت معرفي انواع قرار دادهاي پيمانكاری
دیجی دیتا
دیجی دیتا
معرفي انواع قرار دادهاي پيمانكاری در فایل حاضر پاورپوینت معرفي انواع قرار دادهاي پيمانكاری ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
0 دانلود
5.0
5,000تومان
پاورپوینت ایمنی در کارگاه
دیجی دیتا
دیجی دیتا
ایمنی در کارگاه در فایل حاضر پاورپوینت ایمنی در کارگاه ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
0 دانلود
5.0
5,000تومان