شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد
شهرسازان
شهرسازان
طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه به موجب قرارداد همسان شماره 19 (سازمان مديريت و برنامه ريزي، (1376) طرح توسعه و عمران ناحيه به صورت زير تعريف شده است: اين طرح با شناخت چگونگي استقرار عوامل زيستي (انسان، فضا و فعاليت) و با توجه به گرايشها، روند رشد و توسعه، اولويتها و امكانات [...]
2255 نمایش
5.0
19,500تومان