شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد
شهرسازان
شهرسازان
طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه به موجب قرارداد همسان شماره 19 (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (1376) طرح توسعه و عمران ناحیه به صورت زیر تعریف شده است: این طرح با شناخت چگونگی استقرار عوامل زیستی (انسان، فضا و فعالیت) و با توجه به گرایشها، روند رشد و توسعه، اولویتها و امکانات [...]
2399 نمایش
5.0
19,500تومان