شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 + آلبوم نقشه ها دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 + آلبوم نقشه ها
دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 + آلبوم نقشه ها دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 + آلبوم نقشه ها

دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 + آلبوم نقشه ها

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
28% تخفیف
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.

طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394

در فایل حاضر طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 ارائه می گردد. طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش و  41 نقشه در حجم 974 مگابایت است.

طرح توسعه و عمران یا جامع شهری

طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی اصولی و سیاستهای شهر جدید تا 10 سال تعیین می‌گردد. در واقع این طرح برای انتخاب الگوی صحیح استفاده از اراضی شهر است. همچنین در طرح جامع ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه و جهت گیری برنامه‌ریزی اجتماعی – اقتصادی با توجه به کیفیت محیط زیست و بر اساس شناخت حوزه‌های نفوذ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر تهیه شده است.

معمولاً در طرح‌های جامع، مقیاس نقشه‌های شهری به صورت زیر است:

  • یک به ده هزار
  • یک به پنج هزار
  • یک به دو هزار و پانصد

این مقیاس‌ها برای نمایش ابعاد و فاصله‌ها در نقشه‌های شهری استفاده می‌شوند.

طرح تفصیلی

طرح تفصیلی نیز به تبعیت از طرح جامع عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.

در راستای گذر از طرح های جامع با توجه به مشکلات ناشی از آنها طرح های ساختاری-راهبردی شهری مطرح شدند. پیرو این مباحث طرح ساختاری با طرح استراتژیک ترکیب شد و تلفیقی از هر دو تحت نام طرح ساختاری ـ راهبردی شهری بوجود آمد. سعی شده بود که در این الگوی جدید به حفظ کلیت شهر و ایجاد تعادل پویا میان روندهای اصلی توسعه کالبدی و روندهای اقتصادی ـ اجتماعی درازمدت شهر توجه و برنامه برای عرصههای فرعی بر عهده طرحهای مشخص و شرایط خاص زمانی و مکانی محول شود.

طرح ساختاری ـ راهبردی

تعریف طرح ساختاری ـ راهبردی نیز مختصرا بدین شرح است: طرح ساختاری ـ راهبردی تالشیست برای آماده سازی بستر کالبدی شهر برای اصالح ساختار فعلی و پذیرش تحوالت آتی در ساختار کالبدی شهر طی دوره زمانی معین، از طریق شناخت گرایشهای عمده هریک از وجوه حیاتی مهم شهر به عنوان یک کلِ برخوردار از ساختار، عوامل، عناصر و روابط دررونی و دارای پیوند متقابل با شرایط محیطی. این طرح با تلقی شهر بعنوان یک کل برخوردار از ساختار درونی و دارای پیوند با شرایط محیطی تالش دارد تا در چهارچوب چشماندازها و اهداف و از طریق شناخت گرایشهای عمده در هر یک از وجوه حیاتی شهر، زمینه های کالبدی برای اصالح وضعیت فعلی و پذیرش تحوالت آتی در ساختار شهر را فراهم آورد. دیدگاه ساختاری ـ راهبردی ضمن حفظ تلقیات عام و کلی و آرمانی نسبت به توسعه آتی شهر، راهکارهای تحقق ایدههای کلی خود را از دل مسائل و در ارتباط تنگاتنگ با مدیریت شهر جستجو میکند.

فهرست گزارش های طرح

ارائه پیشنهادات و اسناد اصلی طرح
بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن ( خصوصیلت کالبدی شهر )
تعیین و بررسی حوزه نفوذ و نقش شهر و بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن ( خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی )
کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص

فهرست نقشه های طرح

ارزش اقتصادی زمین
تجهیزات شهری
تراکم خالص جمعیت
تراکم ناخالص جمعیتی پیشنهادی به تفکیک محلات
تعداد طبقات ابنیه مسکونی
تعداد طبقات مسکونی
تقسیمات سیاسی شهرستان هریس
جهت شیب شبکه معابر پیشنهادی
جهت شیب عمومی شهر و نحوه حرکت آبهای سطحی
حریم شهر
حریم مصوب قبلی شهر
حوزه نفوذ شهر کلوانق بر اساس مدل جاذبه
زمین شناسی منطقه
سلسله مراتب معابر پیشنهادی
شبکه معابر پیشنهادی
شعاع عملکرد آموزش ابتدایی 2 با لحاظ نمودن سایر گزینه پارامترهای دسترسی
طبقه بندی ارتفاعی شهر و پیرامون آن
عمر بنا
کاربری اراضی طرح ناحیه سراب برای حوزه شهر کلوانق
کاربری اراضی محله دو از تقسیمات کالبدی شهر
کاربری اراضی محله یک از تقسیمات کالبدی شهر
کاربری اراضی محله چهار از تقسیمات کالبدی شهر
کاربری اراضی پیشنهادی
کیفیت ابنیه مسکونی
مالکیت اراضی شهر
محلات عرفی
مصالح بنا
معابر وضع موجود
مقطع عرضی خیابان در وضع موجود 2
منظر شهر در مقیاس میانی
موقعیت ایستگاههای برداشت ترافیکی
موقعیت شهر در تقسیمات سیاسی
ناهمواریها و توپوگرافی ناحیه شرق استان ( ناحیه سراب )
نحوه حرکت و دفع آبهای سطحی شهر
نحوه ی پراکنش خدمات عمومی در شهر کلوانق
نحوه ی پراکنش خدمات عمومی در محله شماره یک
نظام کلان حرکتی و ارتباطی
پدافند غیرعامل
پهنه اداری
پهنه اراضی زراعی
پهنه تجاری- خدماتی

طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394  کاربردهای متعددی دارد، از جمله:

  • برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
  • طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی
  • امور حمل و نقل و ترافیک
  • مطالعات بازاریابی و تبلیغات
  • گردشگری و توریسم
  • و …

شهر کلوانق

شهر کلوانق یکی از شهرهای شهرستان هریس از توابع بخش مرکزی است، که در تاریخ 1377/02/30 به شهر تبدیل شده است . این شهر بر اساس سرشماری سال 1385 به عنوان دومین شهرپرجمعیت شهرستان هریس، دارای 6344 نفر جمعیت بوده است. بررسی خصوصیات اجتماعی شهر به عنوان یک متغیر اصلی و مؤثر در نظام کالبدی شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مسلماً برای مقاصد برنامه ریزی، مهمترین موضوع، ب ررسیهای جمعیتی است که عوامل بسیار مهمی از موقعیت آینده اجتماع مورد برنامهریزی مستقیماً از شناخت و پیشبینی جمعیت ناشی می شود. این امر چاره جویی کار بعدی تدوین، آزمایش، ارزیابی و اجرایی برنامه را شکل می دهد. بیشتر تصمیمات مهم در مورد کاربری های زمین و خدم ات اصلی از برآوردهای جمعیتی ناشی می شود: تقاضا برای آب، نیرو و تسهیلات انباشت زباله، مسکن، فضاهای باز و مدارس، تقاضای کار، تجارت خرده فروشی، تعداد خودروهای خصوصی مورد انتظار،
تقاض اهای ممکن برای تفریح و تمامی این موارد را می توان با پیشبینی جمعیت برآورد کرد.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
28% تخفیف
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر کلوانق 1394 + آلبوم نقشه ها
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
اندازه: 974
فرمت: PDF, JPEG
استپ: طرح و برنامه‌های شهری
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات metadatabase Other Products

دانلود طرح جامع سیه چشمه 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سیه چشمه 1390 در فایل حاضر طرح جامع سیه چشمه 1390 ارائه می گردد. طرح جامع سیه چشمه 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش در حجم 19 مگابایت است. فهرست گزارش های طرح جامع سیه […]
34 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.
دانلود طرح جامع سلماس 1383 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سلماس 1383 در فایل حاضر طرح جامع سلماس 1383 ارائه می گردد. طرح جامع سلماس 1383 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 6 گزارش و  30 نقشه در حجم 190 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
36 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.
دانلود طرح جامع تکاب 1390 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع تکاب 1390 در فایل حاضر طرح جامع تکاب 1390 ارائه می گردد. طرح جامع تکاب 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش و  29 نقشه در حجم 171 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
30 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.
دانلود طرح جامع پیرانشهر 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع پیرانشهر 1390 در فایل حاضر طرح جامع پیرانشهر 1390 ارائه می گردد. طرح جامع پیرانشهر 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 2 گزارش در حجم 63 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین [...]
26 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.

محصولات مرتبط Related Products

دانلود طرح جامع سیه چشمه 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سیه چشمه 1390 در فایل حاضر طرح جامع سیه چشمه 1390 ارائه می گردد. طرح جامع سیه چشمه 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش در حجم 19 مگابایت است. فهرست گزارش های طرح جامع سیه […]
34 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.
دانلود طرح جامع سلماس 1383 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سلماس 1383 در فایل حاضر طرح جامع سلماس 1383 ارائه می گردد. طرح جامع سلماس 1383 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 6 گزارش و  30 نقشه در حجم 190 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
36 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.
دانلود طرح جامع تکاب 1390 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع تکاب 1390 در فایل حاضر طرح جامع تکاب 1390 ارائه می گردد. طرح جامع تکاب 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش و  29 نقشه در حجم 171 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
30 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.
دانلود طرح جامع پیرانشهر 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع پیرانشهر 1390 در فایل حاضر طرح جامع پیرانشهر 1390 ارائه می گردد. طرح جامع پیرانشهر 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 2 گزارش در حجم 63 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین [...]
26 نمایش
5.0
Original price was: 20,000تومان.Current price is: 14,500تومان.