شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود طرح جامع شهر رشت 1387 + آلبوم نقشه ها دانلود طرح جامع شهر رشت 1387 + آلبوم نقشه ها
دانلود طرح جامع شهر رشت 1387 + آلبوم نقشه ها دانلود طرح جامع شهر رشت 1387 + آلبوم نقشه ها

دانلود طرح جامع شهر رشت 1387 + آلبوم نقشه ها

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
33% تخفیف
16,500تومان

طرح جامع شهر رشت 1387

طرح جامع (توسعه و عمران) شهر سند هدایت و راهبری تحولات کالبدی-فضایی و الگوی کاربری اراضی شهر در طول دوره طرح است. پیشنهادات این طرح ها از یکسو تابع ضوابط و مقررات و پیشنهادات فرادست خود در زمینه نقش و عملکرد شهر و حوزه گسترش توسعه فیزیکی آن است. از سوی دیگر تعیین کننده سمت و سوی تغییرات کالبدی و کاربری زمین در قسمت های مختلف شهر برای طرح ها و پروزه های پایین دست خود می باشد. در فایل حاضر طرح جامع شهر رشت 1386 در 11 گزارش و 66 عنوان نقشه ارائه می گردد.

 

فهرست گزارش های طرح جامع شهر رشت 1387

شناخت وضع موجود جلد اول؛

شناخت ویژگی های اجتماعی و اقتصادی جلد دوم؛

شناسایی محیط طبیعی جلد سوم؛

جلد چهارم؛ شناسایی محیط انسان ساخت

شناسایی کاربری زمین و فضا جلد پنجم؛

تهیه و تدوین طرح توسعه و عمران

برنامه ریزی توسعه و عمران

انسان و فعالیت، تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها؛

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها؛ سازمان فضایی-کالبدی

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها؛ تبیین ساختار کلی نظام کالبدی-فضایی

 

فهرست نقشه های طرح جامع رشت 1387

 1. اولویت بندی احداث و تعریض معابر -63 [نقشه]
 2. پراکنش تجهیزات شهری موجود و پیشنهادب -64 [نقشه]
 3. تراکم جمعیتی پیشنهادی -65 [نقشه]
 4. نقشه تراکم جمعیتی موجود -20 [نقشه]
 5. تراکم ساختمانی پیشنهادی -66 [نقشه]
 6. تعداد طبقات -21 [نقشه]
 7. تقسیمات سیاسی استان گیلان و شهرستان رشت -3 [نقشه]
 8. حداقل ارزش اجاره بها زمین تجاری به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -16 [نقشه]
 9. ارزش اجاره بها زمین مسکونی به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -12 [نقشه]
 10. حداقل ارزش زمین تجاری به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -14 [نقشه]
 11. ارزش زمین مسکونی به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -10 [نقشه]
 12. حداقل ارزش سرقفلی تجاری به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -18 [نقشه]
 13. حداکثر ارزش اجاره بها زمین تجاری به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -17 [نقشه]
 14. ارزش اجاره بها زمین مسکونی به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -13 [نقشه]
 15. حداکثر ارزش زمین تجاری به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -15 [نقشه]
 16. ارزش زمین مسکونی به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -11 [نقشه]
 17. حداکثر ارزش سرقفلی تجاری به ازای هر متر مربع در زمستان 84 -19 [نقشه]
 18. درجه بندی معابر شهر -8 [نقشه]
 19. درصد و جهت شیب معابر -9 [نقشه]
 20. عوامل محدود کننده توسعه شهر -34 [نقشه]
 21. فهرست -2 [نقشه]
 22. کاربری وضع موجود 4 -25 [نقشه]
 23. نقشه کاربری وضع موجود1 -22 [نقشه]
 24. کاربری وضع موجود2 -23 [نقشه]
 25. نقشه کاربری وضع موجود3 -24 [نقشه]
 26. کاربری وضع موجود5 -26 [نقشه]
 27. نقشه کاربری وضع موجود6 -27 [نقشه]
 28. کاربری وضع موجود7 -28 [نقشه]
 29. نقشه کاربری وضع موجود8 -29 [نقشه]
 30. کاربری وضع موجود9 -30 [نقشه]
 31. نقشه کاربری وضع موجود10 -31 [نقشه]
 32. کاربری وضع موجود11 -32 [نقشه]
 33. نقشه کاربری وضع موجود12 -33 [نقشه]
 34. کیفیت ابنیه -5 [نقشه]
 35. مالکیت های اراضی اطراف شهر رشت -7 [نقشه]
 36. محدوده و حریم پیشنهادی شهر
 37. نقشه محدوده و حریم پیشنهادی شهر1 -48 [نقشه]
 38. محدوده و حریم پیشنهادی شهر2 -49 [نقشه]
 39. نقشه محدوده و حریم پیشنهادی شهر3 -50 [نقشه]
 40. محدوده و حریم پیشنهادی شهر4 -51 [نقشه]
 41. نقشه محدوده و حریم پیشنهادی شهر6 -53 [نقشه]
 42. محدوده و حریم پیشنهادی شهر7 -54 [نقشه]
 43. نقشه محدوده و حریم پیشنهادی شهر8 -55 [نقشه]
 44. محدوده و حریم پیشنهادی شهر9 -56 [نقشه]
 45. نقشه محدوده و حریم پیشنهادی شهر10 -57 [نقشه]
 46. محدوده و حریم پیشنهادی شهر11 -58 [نقشه]
 47. نقشه محدوده و حریم پیشنهادی شهر12 -59 [نقشه]
 48. محدوده و حریم پیشنهادی شهر13 -60 [نقشه]
 49. مراحل توسعه شهر -4 [نقشه]
 50. منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی1 -35 [نقشه]
 51. نقشه منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی2 -36 [نقشه]
 52. منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی3 -37 [نقشه]
 53. نقشه منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی4 -38 [نقشه]
 54. منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی5 -39 [نقشه]
 55. نقشه منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی6 -40 [نقشه]
 56. منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی7 -41 [نقشه]
 57. نقشه منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی8 -42 [نقشه]
 58. منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی9 -43 [نقشه]
 59. نقشه منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی10 -44 [نقشه]
 60. نقشه منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی11 -45 [نقشه]
 61. منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی12 -46 [نقشه]
 62. نقشه منطقه بندی و کاربری های پیشنهادی13 -47 [نقشه]
 63. نظام سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی -62 [نقشه]
 64. نظام سلسله مراتب شهری پیشنهادی -61 [نقشه]

نوع مصالح -6 [نقشه]

طرح جامع رشت 1386طرح جامع رشت 1386

طرح جامع رشت 1386طرح جامع رشت 1386

 

جهت دانلود تمامی داده و اطلاعات شهر رشت کلیک کنید

دانلود طرح جامع سایر شهرهای ایران

طرح جامع شهر مشهد 1395

دانلود طرح جامع شهر زاهدان 1384

طرح جامع شهر یاسوج 1380

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح جامع کرمانشاه 1382

دانلود طرح جامع ارومیه 1389

طرح جامع بندرعباس 1387

بازنگری طرح جامع بیرجند 1392

دانلود طرح جامع ساری 1394

دانلود طرح جامع قزوین 1394

طرح جامع شهر سمنان 1394

دانلود طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395

طرح جامع سنندج 1385 + نقشه ها

 

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
33% تخفیف
16,500تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود طرح جامع شهر رشت 1387 + آلبوم نقشه ها
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 1469 صفحه
تعداد پارت: 73
اندازه: 330 مگابایت
فرمت: pdf-jpeg
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: شهرسازان
به روز شده در:

سایر محصولات metadatabase Other Products

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان خراسان رضوی 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای خراسان رضوی در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان خراسان رضوی 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم […]
32 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان خراسان جنوبی 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای خراسان جنوبی در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان خراسان جنوبی 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم […]
30 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان چهارمحال و بختیاری 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای چهارمحال و بختیاری در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال […]
28 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان تهران 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای تهران در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان بوشهر 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
26 نمایش
5.0
49,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر رشت
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه محدوده و حریم شهر رشت محدوده و حریم شهر از مباحث مهم در شهرسازی و برنامه ریزی شهر است. در فایل حاضر جدیدترین نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر رشت ارائه می گردد. محدوده شهر در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که شهرداری به […]
49 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل محدوده شهرهای گیلان 1401
23% تخفیف
metadatabase
metadatabase
شیپ فایل محدوده شهرهای گیلان  بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 1401 در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که شهرداری به آن ارائه خدمات می کند و بعد از آن حریم شهر آغاز می گردد. به عبارتی دیگر محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر […]
108 نمایش
5.0
38,500تومان
دانلود نقشه‌های شیپ فایل تقسیمات کشوری استان گیلان 1401
22% تخفیف
metadatabase
metadatabase
تقسیمات کشوری گیلان 1401 تقسیمات سیاسی کشور سطوح مختلفی را در بر دارد. این سطوح از بالاترین سطح تا پایین ترین عبارت انداز: استان، شهرستان، بخش و دهستان. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان تشکیل میشود. لازم به ذکر است که هر [...]
89 نمایش
5.0
19,500تومان
دانلود طرح جامع شهر خوی + آلبوم نقشه‌ها (dwg)
22% تخفیف
faradade
faradade
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خوی طرح توسعه و عمران یا جامع شهر خوی آذربایجان غربی برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی اصولی و سیاستهای شهر جدید […]
167 نمایش
5.0
19,500تومان
16321 شناسه محصول
1584 نمایش