شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت
پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
1404 نمایش
15,000تومان

آموزش مایکروسافت پروجکت

مایکروسافت پروجکت یک محصول نرم افزاری مدیریت پروژه است که توسط مایکروسافت توسعه داده شده و به فروش می رسد. این محصول به منظور کمک به مدیر پروژه، در توسعه و گسترش طرح ها و نقشه ها، اختصاص منابع به کارها، پیگیری مراحل پیشرفت پروژه، مدیریت بودجه و هزینه ها و تحلیل بار کاری، طراحی شده است. مایکروسافت پروجکت، سومین اپلیکیشن مبتنی بر ویندوز شرکت مایکروسافت بود که به فاصله چند سال از عرضه اش، تبدیل به پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر کامپیوتر خانگی (PC) شد. در فایل حاضر پاورپوینت اموزش مایکروسافت پروجکت ارائه می گردد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

ساخت تقویم پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1

تنظیمات مربوط به محاسبات زمان پروژه  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 2

تنظیمات مربوط به تقویم پروژه .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 4

تنظیمات دوره ای در تقویم پروژه.   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 11

ایجاد یک تقویم جدید برای پروژه.   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 13

اعمال یک تقویم به پروژه .  .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 18

تعریف فعالیت ها و زمان بندی پروژه .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20

ساختار شکست کاری پروژه   .   .   .    .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 21

و لیست فعالیت ها در برنامه .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 23WBSوارد کردن

برای فعالیت ها در برنامه.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 26WBSایجاد کدهای

وارد کردن زمان فعالیت ها در برنامه .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 30

برقرار کردن رابطه بین فعالیت ها  .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 32

تأخیر و تداخل در روابط فعالیت ها.   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 37

تعریف و تخصیص منابع .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 38

.   .   .    .   .   .   .   .    .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 39MSPانواع منابع در

.   .   .    .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 40MSPتعریف منابع پروژه در

.   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 45MSPتغییر واحد پولی

ایجاد تقویم منابع .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 48

تخصیص منابع به فعالیت ها.  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 50

تسطیح منابع.   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 54

وضعیت منابع در یک پروژه  .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 55

مشاهده وضعیت منابع پروژه .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 57

بررسی وضعیت برخی از منابع پروژه .  .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 60

روش های انجام تسطیح منابع .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 64

.   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 70Levelتسطیح منابع با استفاده از دستور

کنترل و پیگیری پیشرفت پروژه .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 72

.   .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 73(Baseline)خط مبنا

ذخیر خط مبنا.  .    .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 73

به روز رسانی پروژه .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 75

زمان بندی مجدد پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 76

.  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 78MSPآشنایی با نماهای مهم در

.   .    .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 79Gantt Chart

 .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 79Network Diagram

 .   .   .    .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    . 79Task Usage

.   .   .   .   .  .   .   .   .   .    .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80Resource Graph

.  .  .   .    .   .   .    .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80 Resource Sheet

.    .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80Resource Usage

.    .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Leveling Gantt

.   .   .     .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Task Sheet

.   .   .    .   .   .   .  .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Tracking Gantt

گزارش های پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 82

تهیه گزارش از اطلاعات پروژه  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 83

.   .   .   .   .   .  .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 84MSPانواع گزارش ها در

گزارش های تصویری  .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 88

 

نمونه ای از اسلایدها

آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1404 نمایش
15,000تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: New folder اسلاید
تعداد پارت: 1
اندازه: 1.09 M
فرمت: پاورپوینت
زبان: فارسی
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات دیجی دیتا Other Products

دانلود جامع‌ترین و جدیدترین نقشه شیپ فایل دانشگاه‌های ایران
37% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
مقدمه در ایران، بیش از 2 هزار دانشگاه و مرکز آموزش عالی وجود دارد که هر ساله میلیون ها دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرش می کنند. نقشه شیپ فایل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران، یک ابزار ارزشمند برای برنامه ریزان شهری، مدیران شهری، محققان جغرافیایی، محققان آموزشی و [...]
185 نمایش
5.0
95,000تومان
دانلود دقیق‌ترین نقشه طبقات خاک ایران
34% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نقشه شیپ فایل طبقات خاک کل ایران خاک یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی هر کشور است که نقش حیاتی در تامین غذا، امنیت غذایی، حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی دارد. شناخت نوع خاک و ویژگی‌های آن، برای بهره‌برداری صحیح از این منبع ارزشمند ضروری است. در فایل حاضر دقیق ترین نقشه شیپ [...]
218 نمایش
5.0
99,000تومان
دانلود نقشه شیپ فایل جایگاه‌های سوخت کل  ایران (بنزین و گاز)
34% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نقشه جایگاه‌های سوخت کل کشور (بنزین و گاز) در فایل حاضر نقشه شیپ فایل جایگاه های سوخت کل کشور به صورت جایگاه بنزین و گاز ارائه می گردد. در فایل حاضر علاوه بر shp فایل محصول که در نرم افزار gis و سایر نرم افزارهای مربوط قابل نمایش، تحلیل و خروحی گرفتن است.، فایل kml […]
213 نمایش
5.0
99,000تومان
دانلود دقیق‌ترین نقشه کاربری اراضی کل ایران با دقت 10 متر 1402
34% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
جدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) کل ایران با دقت مکانی 10 متر 1402 مقدمه محصول لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. یکی از مهم ترین کاربردهای این لایه اطلاعاتی در بحث های مکانیابی است. به عنوان مثال در […]
276 نمایش
5.0
99,000تومان

محصولات مرتبط Related Products

خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی (پاورپوینت)
8% تخفیف
faradade
faradade
کانیها و سنگهای صنعتی در فایل حاضر خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی به صورت پاورپوینت در 207 اسلاید ارائه می گردد. از نظر نوتاستالر،1988 “کانی صنعتی به هر سنگ، کانی یا ماده طبیعی بجزکانسنگهای فلزی، سوختهای فسیلی و گوهرها گفته می شود که دارای  ارزش اقتصادی باشد”. [...]
1125 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت باغشهر ابنزر هاوارد
60% تخفیف
metadatabase
metadatabase
باغشهر ابنزر هاوارد در فایل حاضر پاورپوینت باغشهر در 22 اسلاید ارائه می گردد. باغشهر ایده رادیکالی ابنزر هاوارد در رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی است. در واقع جهت رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی دیدگاه های مختلفی ارائه گردید. دیدگاه اصلاح گرایی و دیدگاه رادیکالی از جمله آن است. [...]
1484 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت جایگاه زمین در فضا
60% تخفیف
metadatabase
metadatabase
جایگاه زمین در فضا در فایل حاضر پاورپوینت جایگاه زمین در فضا در 102 اسلاید ارائه می گردد.   فهرست مطالب   نمونه ای از اسلایدها        
1545 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت برداشت زمین شناسی
metadatabase
metadatabase
برداشت زمین شناسی در فایل حاضر پاورپوینت برداشت زمین شناسی در 25 اسلاید ارائه می گردد. کمپاس یکی از وسایل اصلی زمین شناسان در برداشت های صحرایی می باشد. با یادگیری مهارت استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای را در رسیدن به هدفش کمک نماید. زمین شناسان بیشترین استفاده را [...]
1648 نمایش
5.0
15,000تومان
7701 شناسه محصول
1404 نمایش