شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران
پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران

پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
1093 نمایش
5,000تومان

خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران

هدف اصلی درس مورفولوژی ایران معرفی اشکال عمده ناهمواری در سرزمین ایران و چگونگی تحول آن و روندهای شکل زایی درونی و برونی زمین است. در فایل حاضر پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران ارائه می گردد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران

 • فهرست مطالب
 • خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران
 • هدف کلی درس
 • خطوط اصلی دگرسانی های اقلیمی در تعیین رفتارهای مورفودینامیک ایران
 • فصل اول کلیات ژئومورفولوژی ایران
 • موقعیت فلات ایران در کمربند کوه زایی آلپ-اروپا
 • بنیادهای نظریه تکتونیک صفحه ای
 • حرکات کششی
 • حرکات همگرا
 • خاستگاه جغرافیایی ایران در رفتارهای تکتونیکی
 • خطوط اصلی توپوگرافی ایران
 • ساختار اصلی مورفولوژی زاگرس
 • ساختار ارتفاعات شمالی
 • خطوط اصلی دگرسانی های اقلیمی در تعیین رفتارهای مورفودینامیک ایران
 • سطوح ارتفاعی ایران
 • ارزیابی سطوح ناهموار و شیب در ایران
 • تفاوتهای عمده توپوهیدرولوژی جریان های آبی ایران
 • چشم انداز مورفولوژیکی سطح داخلی ایران
 • نقش توپوگرافی در ساختار اقلیمی ایران
 • اثرات مورفولوژیکی تنوعات اقلیمی ایران
 • تاثیر عرض جغرافیایی بر پیدایش عوارض مورفولوژی خشک ایران
 • مبانی زمین ساخت و تاریخ تکامل تکتونیکی ایران
 • بنیاد های اولیه مطالعات زمین ساختی ایران
 • تأسیس سازمان زمین شناسی و گسترش مطالعات در ایران
 • پژوهشهای زمین شناختی مبتنی بر ژئوفیزیک
 • بنیادهای نظری اولیه تکتونیک ایران
 • برجسته ترین نکات نظریه اشتال
 • مقایسه نظریات بایر و اشتال در مورفوژنز ایران مرکزی
 • کمربند آتشفشانی شرودر و فرضیه اوژئوسنکلینال
 • تأثیر گذاری خط اورال – عمان
 • ارائه نظرات جدید بدنبال چاپ اولین نقشه زمین شناسی ایران
 • برجسته ترین نکات نظریه اشتال در تکوین ساختار زمین شناسی ایران
 • بلوک لوت ، دیدگاه بربریان
 • افیولیتها و تکامل تکتونیکی ایران
 • مشخصات آمیزه های رنگین
 • پراکندگی جغرافیایی آمیزه های رنگین در ایران
 • تفسیر تکامل تکوینی ایران بر اساس پراکنش آمیزه های رنگین
 • تاریخ تکوین صفحات تکتونیکی ایران
 • تأثیر حرکات کوهزایی کاتانگایی بر ساختار پلاتفرمی ایران
 • زیر ساخت های تکتونیکی حوضه های رسوبی ایران
 • حرکات کالدونین در ایران
 • دیدگاه نبوی در مورد حرکات کالدونین
 • حرکات کوه زایی هرسی نین
 • فازهای حرکات کوهزایی آلپی در ایران
 • سرنوشت سرزمین ایران در سیمرین پیشین
 • حرکات کوهزایی سیمرین پسین
 • نتایج کوهزایی لارمی
 • کوهزایی پیرنه ای
 • کوهزایی استیرین
 • کوه زایی پاسادنین
 • مورفوتکتونیک
 • نکات برجسته مورفوتکتونیک ایران
 • امتداد های اصلی گسلهای ایران
 • ویژگی عمومی گسلهای ایران
 • تقسیم بندی اولیه واحد های زمین ساختی ایران
 • تقسیم بندی واحد های ساختمانی ایران از نظر اشتوکلین و روتنر
 • تقسیم بندی واحد های ساختمانی ایران از نظر اشتوکلین و روتنر
 • تفاوتهای عمده تقسیمات زمین ساختی نبوی با اشتوکلین
 • بنیاد های تقسیم بندی زمین ایران افتخار نژاد
 • زونهای اصلی زمین ساخت ایران از افتخار نژاد
 • مناطق ساختمانی مشترک در تقسیم بندی های زمین ساخت ایران
 • البرز در زونینگ ساختمانی ایران
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • تقسیم بندی لایه های رسوبی زاگرس از دیدگاه اشتوکلین
 • تقسیمات ساختمانی زاگرس
 • ویژگی های زاگرس چین خورده
 • عوامل اختلاف شکل و مورفولوژی ظاهری در مسیر چین خورده
 • زاگرس مرتفع (زاگرس شکسته)
 • ویژگی های گسل زاگرس
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • تفاوت های بارز زون اسفندقه مریوان با زاگرس
 • مقایسه اسفندقه مریوان و ایران مرکزی
 • تقسیمات زون اسفندقه مریوان از نظر افتخار نژاد
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • ملاکهای تفکیک زون مهاباد – ماکو با سایر واحد های مورفوتکتونیک ایران
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • موقعیت زون ایران مرکزی
 • تاریخ تکوین زون ایران مرکزی
 • زون ایران مرکزی
 • موقعیت جغرافیایی کمربند آتشفشانی-رسوبی حاشیه شمالی
 • ویژگی های زمین ساختی کمربند آتشفشانی- رسوبی شمالی
 • توفیتهای کرج
 • مشخصات ارتفاعات پراکنده داخلی
 • ویژگیهای حوضه های نئوژن _ کواترنر ایران
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • اختلاف عمده البرز و زاگرس از لحاظ مورفولوژی
 • زون بندی البرز مرکزی بر ساس نظریه گانسر
 • تفاوتها وتشابهات البرز مرکزی با ایران مرکزی از نظر گانسر
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • ساختار رسوبی ارتفاعات مکران
 • واحدهای کلان مورفوتکتونیک ایران
 • وجوه اصلی تمایز زونینگ مکران و نهبندان-خاش
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • دشت خوزستان
 • تشابهات چینه ورسوب شناسی خوزستان-عربستان
 • دشت سیستان
 • دشت سرخس
 • بلوک لوت
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • عوامل موثر در تشکیل گنبد های نمکی
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • پراکنش جغرافیایی و وابستگی های کوه زایی توده های باتولیتی ایران
 • واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران
 • مخروط آتشفشانی دماوند
 • سبلان
 • سهند
 • تفتان
 • فصل سوم ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مورفولوژی آن
 • شرایط اقلیمی نئوژن
 • ویژگی های کواترنر
 • دوره های یخچالی آلپ و آمریکای شمالی
 • تغییرات حرارتی در دوره های یخچالی
 • ارزیابی اولیه تحولات اقلیمی دوران چهارم
 • خطوط کلی تحولات کواترنر از دیدگاه ژئومورفولوژی
 • اثرات تغییرات اقلیمی کواترنر
 • تغییرات استاتیک در کواترنر
 • تغییرات ایزواستاتیک
 • نوسانات دریاچه ها در خلال دوره های بارانی
 • پایگاه های تئوریک دوره های بارانی و دوره های سرد
 • روابط دما و بارش بین استوا و قطب در کواترنر
 • فرضیه های متحمل در اقلیم کواترنر ایران
 • پیشینه مطالعات یخچال شناسی ایران
 • یخچال های فعال فعلی ایران
 • تغییرات برف مرز ایران در پلئوستوسن
 • شواهد یخچالی فسیل در شمال ایران
 • پالئومورفهای یخچالی در غرب و شمال غرب ایران
 • شواهد یخچالی مناطق خشک ایران
 • دریاچه های پلویال
 • کویر های ایران –مواریث-دریاچه ای پلویال
 • شواهد مورفیک نوسانات سطح آب خزر
 • دریاچه ارومیه
 • سن سنجی و ارتفاع سنجی پادگانه های ارومیه توسط شوایتزر
 • دریاچه هامون
 • دریاچه نمک
 • نوسانات مورفولوژیکی دریاچه نمک
 • لایه بندی سطوح کواترنر دریاچه نمک
 • تأثیر نوسانات اقلیمی کواترنر بر پادگانه رودخانه ای
 • ارزیابی تاثیر متقابل روند های تکتونیکی و اقلیمی در فرم سازی پادگانه های رودخانه ای ایران
 • پادگانه های آبرفتی جاجرود
 • پادگانه قره سو (البرز شرقی)
 • پادگانه ارس
 • پادگانه قزل اوزن
 • مبانی تغییرات اقلیمی کواترنر در ایران
 • رفتار های یخچالی ایران و مطابقت آن با نوسانات یخبندان جهانی
 • همزمانی نوسانات اساس دریاچه های داخلی ایران با سیکلهای یخچالی
 • نظریات ریبن و شوایتزر در مورد تطبیق نراسهای ارومیه با نوسانات یخچالی
 • مراحل دوره های سرد و بارانی کواترنر
 • اختلاف نظر بلانفورد و ریشتهوفن درخصوص اقلیم گذشته ایران
 • دیدگاه هانس بوبک وپالئوکلیمای ایران
 • مطالعات گرده شناسی تاکیدی بر نظریات بوبک
 • شمای تکامل اقلیم و اکولوژی ایران از دیدگاه بوبک
 • شواهد نظریه دوره مرطوب پلیستوسن در ایران
 • دیدگاه اهلرز درمورد شرایط اقلیمی کواترنر در ایران
 • کرینسلی-تئوری دورانهای سرد و مرطوب
 • تغییرات درجه حرارت در آخرین دوره سرد نسبت به حال حاضر
 • مقایسه وضعت فعلی دریاچه ارومیه و کویر قم از دیدگاه پدرامی
 • تحلیل نهایی اقلیم ایران در کواترنر
 • مناطق مورفوکلیماتیک ایران از دیدگاه بوبک
 • تغییرات برف مرز ایران در دوره های سرد
 • مناطق فعلی مورفوکلیمایی ایران
 • قلمروهای نسبی مرزهای مورفوکلیماتیک ایران

نمونه ای از اسلایدها

خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1093 نمایش
5,000تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی دائم به محصول تا ابد
پشتیبانی سریع
پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی ایران
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 170 اسلاید
تعداد پارت: 1
اندازه: Size: 5.20 MB (5,457,069 bytes)
فرمت: پاورپوینت
زبان: فارسی
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات دیجی دیتا Other Products

دانلود طرح جامع شهر ارومیه 1389
دیجی دیتا
دیجی دیتا
طرح جامع شهر ارومیه 1389 طرح جامع (توسعه و عمران) شهر سند هدایت و راهبری تحولات کالبدی-فضایی و الگوی کاربری اراضی شهر در طول دوره طرح است. پیشنهادات این طرح ها از یکسو تابع ضوابط و مقررات و پیشنهادات فرادست خود در زمینه نقش و عملکرد شهر و حوزه گسترش توسعه فیزیکی آن است. از [...]
1165 نمایش
5.0
24,500تومان
دانلود طرح جامع شهر قزوین 1394
دیجی دیتا
دیجی دیتا
طرح جامع شهر قزوین در فایل حاضر طرح  جامع شهر قزوین برای سال 1394 ارائه می گردد. این شامل 5 فایل بررسی کلی منطقه ای  (195 صفجه)، برنامه و طرح توسعه (169 صفجه)، تعارف و مفاهیم (116 صفحه)، ظوابط و معیارهای طرح توسعه (77 صفجه) و خصوصیات کالبدی (208 صفحه) است. شهر قزوین مرکز [...]
934 نمایش
5.0
24,500تومان
پاورپوینت زمین شناسی مهندسی
دیجی دیتا
دیجی دیتا
زمین شناسی مهندسی در فایل حاضر پاورپوینت زمین شناسی مهندسی ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
808 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای
دیجی دیتا
دیجی دیتا
زمین ساخت ورقه ای در فایل حاضر پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1318 نمایش
5.0
5,000تومان

محصولات مرتبط Related Products

خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی (پاورپوینت)
faradade
faradade
کانیها و سنگهای صنعتی در فایل حاضر خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی به صورت پاورپوینت در 207 اسلاید ارائه می گردد. از نظر نوتاستالر،1988 “کانی صنعتی به هر سنگ، کانی یا ماده طبیعی بجزکانسنگهای فلزی، سوختهای فسیلی و گوهرها گفته می شود که دارای  ارزش اقتصادی باشد”. [...]
572 نمایش
5.0
6,500تومان
پاورپوینت باغشهر ابنزر هاوارد
metadata-base
metadata-base
باغشهر ابنزر هاوارد در فایل حاضر پاورپوینت باغشهر در 22 اسلاید ارائه می گردد. باغشهر ایده رادیکالی ابنزر هاوارد در رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی است. در واقع جهت رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی دیدگاه های مختلفی ارائه گردید. دیدگاه اصلاح گرایی و دیدگاه رادیکالی از جمله آن است. [...]
907 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت جایگاه زمین در فضا
metadata-base
metadata-base
جایگاه زمین در فضا در فایل حاضر پاورپوینت جایگاه زمین در فضا در 102 اسلاید ارائه می گردد.   فهرست مطالب   نمونه ای از اسلایدها        
1007 نمایش
5.0
6,500تومان
پاورپوینت برداشت زمین شناسی
metadata-base
metadata-base
برداشت زمین شناسی در فایل حاضر پاورپوینت برداشت زمین شناسی در 25 اسلاید ارائه می گردد. کمپاس يکي از وسايل اصلي زمين شناسان در برداشت هاي صحرايي مي باشد. با یادگیری مهارت استفاده از آن مي تواند يک زمين شناس حرفه اي را در رسيدن به هدفش کمک نمايد. زمين شناسان بيشترين استفاده را [...]
1077 نمایش
5.0
5,000تومان