شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته
پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
970 نمایش
15,000تومان

روش تحقیق پیشرفته

تحقیق فرایندی است برنامه ریزی شده، هوشیارانه، نظام مند (systematic ) و قابل اعتماد برای یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل. در فایل حاضر پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته در 289 اسلاید ارائه می گردد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

 • برداشت شما از تحقیق چیست؟
 • تعریف تحقیق
 • ده نکته در مورد تحقیق
 • ده نکته در مورد تحقیق
 • انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف)
 • تقسیم بندی انواع تحقیق
 • معرفی فرایند تحقیق
 • معرفی فرایند تحقیق
 • فرایند تحقیق
 • فرایند چرخهای تحقیق
 • تعریف تحقیق
 • چرا تحقیق؟
 • چرا تحقیق؟
 • بدیع یا اصیل بودن تحقیق یعنی چه؟
 • نقش حقیقت، قدرت و ارزش در تحقیق
 • خلاصه
 • فصل دوم
 • انتخاب موضوع
 • چند پیشنهاد برای یافتن موضوع مناسب برای تحقیق
 • ترسیم شکل، نمودار یا انگاره ای از آنچه در ذهن دارید.
 • دوازده نکتة مهم برای به خاطر سپردن
 • دوازده نکتة مهم (ادامه)
 • اهمیت روش
 • اهمیت روش
 • انواع شناخت و رابطة آن با
  روش شناسی
 • تعریف شناخت علمی
 • تعریف شناخت فلسفی
 • یافتن کانون موضوع یا نقطةتمرکز
 • سه معمای فکری که جنبة عمومی دارد
 • شناسایی سؤالهای تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • تعریف مفاهیم کلیدی، جستارها و زمینه ها
 • تهیه طرح اولیه یا طرح کلی تحقیق
 • چند نکتة مهم
 • خلاصه
 • فصل سوم
 • مهارتهای روزمرة تحقیق
 • کدام روش بهترین است؟
 • کدام روش بهترین است؟ (ادامه)
 • منظور ما این است که توجه شمارا به مسائل گستردة فلسفی مرتبط با تحقیق در بارة واقعیت اجتماعی جلب کنیم.
 • آیا آن پنج سؤال اصلی را که در باره یافتن نقطة تمرکز موضوع مطرح کردیم به خاطر می آورید؟
 • موضوع تحقیق با کدام رشته از دانش و معارف بشری ارتباط دارد؟
  مسئله یا معمای اصلی چیست؟ یعنی سؤال اصلی تحقیق چیست؟
  هدف و منظور اصلی تحقیق چیست؟
 • هدف چیست؟
 • این انگاره‌هایا پارادایمها کدامها هستند؟
 • کار کرد انگاره‌ها یا پارادایمها چیست؟
 • تحقیق کمّی یا کیفی؟
 • دو توصیة عملی برای آنهایی که تازه با این بحثها آشنا می شوند
 • دو توصیة عملی…
 • پاسخ به این سؤالات شمارا به واکنش و اندیشیدن در بارة مسائل روش شناختی وامی دارد
 • ادامة سؤالات
 • خانوادة روش شناختی، رویکردها وتکنیکها
 • دو راهبرد رقیب
 • دو راهبرد رقیب
 • تفاوتهای تحقیق کیفی و کمی
 • کار میدانی یا کتابخانه ای؟
 • کار میدانی یا کتابخانه ای؟
  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کار میدانی یا کتابخانه ای؟
  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • پیوند راهبردها، رویکردها و تکنیکها در فرایند تحقیق
 • راهبردها، رویکردها و تکنیکها
 • آیاشما راهبردها، رویکردها، وتکنیکهای دیگری می شناسید؟
 • خانوادة تحقیق چگونه می توانند باهم پیوند بخورند؟
 • خانوادة تحقیق چگونه می توانند باهم پیوند بخورند؟
 • کدام روش متناسب است؟
 • کدام روش متناسب است؟(ادامه)
 • تصمیم گیری در بارة روش
 • تصمیم گیری در بارة روش
 • خلاصه
 • فصل چهارم
 • چرا می خوانیم؟
 • برای پژوهشگر متعهد،
 • خواندن در مراحل گوناگون
 • خواندن برای هدفهای مختلف
 • بررسی پیشینة تحقیق
 • یک توصیة مهم بهداشتی
 • راهبرد های بنیادی خواندن برای تحقیق
  چه چیزی را بخوانیم؟
 • راهبرد های بنیادی خواندن برای تحقیق
  منابع خواندنی را کجا بیابیم؟
 • دستیابی به اطلاعات در جایی غیر از کتابخانه
 • آیا برای استفاده از این منبع عظیم تجربه و آمادگی لازم را دارید؟
 • جستجوی پیشرفته
 • چطور کتابی را در پنج دقیقه بخوانیم
 • خواندن منتقدانه
 • به خاطر داشته باشید
 • خوانندة انتقادی کیست؟
 • خواندن دربارة روش
 • ثبت مطالعات
 • ثبت مطالعات
 • مرور پیشینة تحقیق
 • خلاصه
 • فصل ششم
 • جمع‌آوری داده‌ها
 • به کارگیری فنون تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها
 • مسائل مربوط به دستیابی
 • مواردی برای بررسی پیش از جستجوی دستیابی
 • مسایل مربوط به شئونات اخلاقی
 • نمونه‌گیری
  راهبرد های نمونه گیری
 • نمونه‌گیری
 • به‌کارگیری فنون جمع‌آوری داده‌ها
 • اسناد
 • منابع اسنادی برای تحقیق
 • مصاحبه
 • مشاهدات
 • پرسش‌نامه
 • تحلیل پرسش‌نامه
 • خلاصه
 • فصل هفتم
 • سازماندهی فصل
 • شکل داده‌ها
 • کجا و با چه چیز تحلیل کنیم؟
 • ماهیت دادهها
 • ماهیت دادهها(ادامه)
 • منابع داده ها
 • سازماندهی دادهها
 • تکنیکهایی برای سازماندهی دادهها
 • نرم افزارهایی برای تحلیلهای کیفی
 • فرایند تحلیل چیست؟
 • تحلیل اسناد
 • تحلیل مصاحبهها
 • تحلیل مشاهدات
 • تحلیل پرسشنامه
 • مراحل پنچگانه کدگذاری:
 • سطوح مختلف تجزیه و تحلیل پرسشنامه واستفاده از تکنیکهای آماری
 • چند نکتة بهداشتی
 • خلاصه
 • فصل هشتم
 • هدفهای این فصل
 • مقدمه
 • تهیة پیشنویس و بازنویسی آن
 • طفره رفتن را بشناسیم و خود را از آن خلاص کنیم.
 • چگونه نقد کنیم؟
 • بهکارگیری منابع
 • تثبیت استدلال
 • بازگشت به ادبیات تحقیق
 • سبک و نحوة بیان
 • نگارش بدون تبعیض
 • نکات مهم دیگر در نگارش گزارش
 • مراجع یا کتابنامه
 • انسجام نوشتهها
 • راهنماییهایی دربارة دستور و نشانهگذاری
 • کاربرد جدول، نمودار و تصویرهای دیگر
 • آیا چیزی که برای من تازگی دارد اصیل هم هست؟
 • با نظر مغایر چگونه بر خورد کنیم؟
 • فصل نهم هدفهای فصل
 • چگونه به تحقیق خود خاتمه دهیم؟
 • آیا میخواهید کار را تمام کنید؟
 • چگونه با عوامل تأخیر مقابله کنیم؟
 • آیا میخواهید کار را تمام کنید؟
 • چگونه با عوامل تأخیر مقابله کنیم؟
 • چگونه نسخة ماقبل آخر را به نسخة نهایی تبدیل کنیم
 • مراحل ارزیابی
 • کارهایی که قبل از دفاع باید انجام داد
 • واکنش نسبت به نقد
 • پایان کار
 • پس در حال حاضر چه کنم؟
 • حال که چنین است

نمونه ای از اسلایدها

روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
970 نمایش
15,000تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 289 اسلاید
تعداد پارت: 1
اندازه: Size: 1.09 MB (1,150,350 bytes)
فرمت: پاورپوینت
زبان: فارسی
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات دیجی دیتا Other Products

دانلود نقشه شیپ فایل کاربری اراضی همدان
28% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آپدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) همدان لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. از جمله مهم ترین کاربری هایی که در این نقشه شیپ فایل وجود دارد می توان به اراضی کشاورزی، باغی، جنگلی، آبی، شهرها و اراضی مسکونی […]
163 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل کاربری اراضی هرمزگان
28% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آپدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) هرمزگان لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. از جمله مهم ترین کاربری هایی که در این نقشه شیپ فایل وجود دارد می توان به اراضی کشاورزی، باغی، جنگلی، آبی، شهرها و اراضی مسکونی […]
156 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل کاربری اراضی قزوین
28% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آپدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) قزوین لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. از جمله مهم ترین کاربری هایی که در این نقشه شیپ فایل وجود دارد می توان به اراضی کشاورزی، باغی، جنگلی، آبی، شهرها و اراضی مسکونی […]
112 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل کاربری اراضی خوزستان
28% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آپدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) خوزستان لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. از جمله مهم ترین کاربری هایی که در این نقشه شیپ فایل وجود دارد می توان به اراضی کشاورزی، باغی، جنگلی، آبی، شهرها و اراضی مسکونی […]
96 نمایش
5.0
14,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی (پاورپوینت)
8% تخفیف
faradade
faradade
کانیها و سنگهای صنعتی در فایل حاضر خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی به صورت پاورپوینت در 207 اسلاید ارائه می گردد. از نظر نوتاستالر،1988 “کانی صنعتی به هر سنگ، کانی یا ماده طبیعی بجزکانسنگهای فلزی، سوختهای فسیلی و گوهرها گفته می شود که دارای  ارزش اقتصادی باشد”. [...]
928 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت باغشهر ابنزر هاوارد
60% تخفیف
metadatabase
metadatabase
باغشهر ابنزر هاوارد در فایل حاضر پاورپوینت باغشهر در 22 اسلاید ارائه می گردد. باغشهر ایده رادیکالی ابنزر هاوارد در رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی است. در واقع جهت رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی دیدگاه های مختلفی ارائه گردید. دیدگاه اصلاح گرایی و دیدگاه رادیکالی از جمله آن است. [...]
1287 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت جایگاه زمین در فضا
60% تخفیف
metadatabase
metadatabase
جایگاه زمین در فضا در فایل حاضر پاورپوینت جایگاه زمین در فضا در 102 اسلاید ارائه می گردد.   فهرست مطالب   نمونه ای از اسلایدها        
1373 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت برداشت زمین شناسی
metadatabase
metadatabase
برداشت زمین شناسی در فایل حاضر پاورپوینت برداشت زمین شناسی در 25 اسلاید ارائه می گردد. کمپاس يکي از وسايل اصلي زمين شناسان در برداشت هاي صحرايي مي باشد. با یادگیری مهارت استفاده از آن مي تواند يک زمين شناس حرفه اي را در رسيدن به هدفش کمک نمايد. زمين شناسان بيشترين استفاده را [...]
1474 نمایش
5.0
15,000تومان
9772 شناسه محصول
970 نمایش