شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود مجموعه داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد دانلود مجموعه داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد
دانلود مجموعه داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد دانلود مجموعه داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد

دانلود مجموعه داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
23% تخفیف
115,000تومان

مقدمه

در این پکیج مهم ترین داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد ارائه  می گردد. داده و اطلاعات این پکیج برای مهندسان مشاور شهرسازی، پژوهشگران و دانجشویان و به طور کلی کسانی که در زمینه شهر مشهد در حال انجان تحقیقات و پروژه هایی هستند بسیار کاربردی و مفید است. فهرست محتوا پکیج حاضر به شرح زیر است.

 

فهرست داده و اطلاعات پکیج

1- طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد

2- طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مشهد 1395

3- نقشه های طرح جامع شهر مشهد 1395

4- طرح جامع مشهد 1389

5- طرح تفصیلی مشهد 1389

6- شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390

7- شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1385

8- شیپ فایل شبکه معابر مشهد 1399

9- شیپ فایل مرز محلات شهر مشهد 1398

10- نقشه اتوکد شهر مشهد

این پکیج شامل 20 فایل پی دی اف، 4 شیپ فایل SHP، یک فایل اتوکد و 8 نقشه است.  در ادامه  توضیح مختصری از هر یک از طرح ها ارائه می گردد. حجم این پکیج 545 مگابایت است و برای راحتی دانلود به صورت چندین پارت ارائه  می گردد.

 


1- طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد

طرح توسعه و عمران ناحیه با شناخت چگونگي استقرار عوامل زيستي (انسان، فضا و فعاليت) و با توجه به گرايشها، روند رشد و توسعه، اولويتها و امكانات و محدوديتها، نسبت به تدوين سياستها و ارائه راهبردها اقدام مينمايد. طرح توسعه و عمران ناحيه به هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت (مسكوني و غيرمسكوني)، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنين شهرها و روستاها خواهد پرداخت.

ناحيه مشهد شامل چهار شهرستان (مشهد، چناران، فريمان و كلات) است كه تهيه طرح آن از اواخر سال 1380 آغاز شد و اسناد آن در آذر ماه 1382 به تصويب شوراي برنامه ريزي استان خراسان و در اسفند ماه 1383به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد.

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد

فهرست مطالعات طرح جامع مشهد 1384

 • جلد اول مباني نظري مطالعات و برنامه ریزی
 • جلد دوم شناخت منطقه و ناحيه
 • جلد سوم شناخت پايه جغرافيا و محيط زيست
 • جلد چهارم مطالعات جمعيتي و اجتماعي فرهنگي
 • جلد پنجم مطالعات پايه اقتصادي_ناحیه مشهد
 • جلد ششم مطالعات کالبدي و فضايي
 • جلد هفتم جمع بندي و تحليل مطالعات
 • جلد هشتم تعيين محدوده مجموعه شهري
 • جلد نهم برنامه ها و طرح ها و پروژه ها
 • جلد دهم ضوابط کاربري اراضي

این طرح در فایل pdf و با حجم 174.5 مگابایت ارائه می گردد.

 


2- طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مشهد 1395

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس، با رویکرد مسئله محوری، در راستای دستیابی به چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه ای شهر، اقدام به تدوین برنامه توسعه شهر، در زمانه ها و سرفصل های مرتبط، از جمله آینده نگری توزیع جمعیت و جمعیت پذیری، کاربری اراضی پیشنهادی، سرانه های زمان شهری و خدمات مورد نیاز شهر، معرف طرح ها و پروژه ها، تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر طرح و …. نموده است.

طرح جامع مشهد 1389

فهرست مطالب طرح جامع شهر مشهد 1395

1-سند جایگاه برنامه ریزی کاربری و نقش و ماموریت حوزه ها در طرح جامع شهر مشهد

در سند حاضر، یافته های طرح جامع شهر در هریک از حوزه های برنامه ریزی، بته تفکیک مورد توجه ویژه قرار گرفته و معرف شده است. در واقع، این سند به عنوان راهنمای تهیه طرح تفصیلی در هریک از هفت حوزه برنامه ریزی و به تفکیک هر کدام ارائه شده است. این گزارش در 73 صفحه شامل فصل های زیر است.

 • مقدمه
 • ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد
 •  فصل اول حوزه شمال غربی
 • فصل دوم حوزه میانی غربی
 • فصل سوم حوزه جنوب غربی
 • فصل چهارم حوزه مرکزی
 • فصل پنجم حوزه میانی شرقی
 • فصل ششم حوزه شمال شرقی

2- معیارها، ضوابط و مقررات طرح جامع شهر مشهد

در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، از جمله اسناد قانونی طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس، سند ضوابط و مقررات است که زمینه تهیه ، هدایت، کنترل و نظارت بهر طرح های تفصیلی پایه، موضعی و موضوعی را فراهم خواهد آورد. این گزارش در 133 صفحه دارای فصل های زیر است:

 • فصل اول مفاهیم و تعاریف
 • فصل دوم منطقه بندی کاربری زمین و ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی
 • فصل سوم ضوابط و مقررات ویژه در کانونها  و محورهای معرفی شده در طرح
 • فصل چهارم ضوابط نما و بدنه سازی
 • فصل پنج شبکه معابر و دسترسیها

این فایل در 10 پارت با حجم 120 مگابایت ارائه می گردد.

 


 

3- فهرست نقشه های طرح جامع مشهد 1395

 • نقشه تقسیمات فضایی شهر مشهد
 • نقشه سلسله مراتب پیشنهادی شهر مشهد
 • نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع مشهد
 • نقشه زیر حوزه های سکونت
 • نقشه محدوده های ارزشمند مسکونی معاصر
 • نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مقیاس شهر
 • نقشه محدوده و حریم پیشنهادی
 • نقشه موقعیت گره ها و میادین نیازمند حفاظت

نقشه های طرح جامع 1395 شهر مشهد با کیفیت بسیار بالا ارائه می گردد.

 

گالری تصاویر

طرح جامع مشهد 1395 طرح جامع مشهد 1395

طرح جامع مشهد 1395 طرح جامع مشهد 1395


4- فرآیند تهیه و تدوین طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد 1389

فرآیند تهیه طرح جامع شهر مشهد

 

فهرست مطالب طرح جامع مشهد 1389

1-1 جايگاه و نقش كلانشهر مشهد در اسناد فرادست ملي و محلي 3
-1-2 امكانات و محدوديت هاي توسعه 13
-1-3 مسائل عمده و راهبردي توسعه و عمران كلانشهر مشهد و چشمانداز ادامهي روندهاي جاري 30
-1-4 چشم انداز توسعه پايدار مشهد مقدس 35
-2-4 اهداف كلان و خرد چشم انداز توسعه پايدار مشهد مقدس 37
-1-5 تلفيق مطالعات و تدوين الگوي عمومي توسعه و عمران شهر 48
-1-1-5 روش شناسي 48
-2-1-5 انواع تلفيق در طرح توسعه و عمران شهر مشهد 48
-3-1-5 اصول حاكم در فرايند تلفيق عمومي 49
-2-5 نظامات توسعه و عمران شهر 54
-3-5 سلول ها و كريدورهاي پايه ارزيابي 56
-4-5 ماتريس سنجش امكانات و فرصت هاي مكاني 58
-5-5 خروجي هاي اصلي مورد انتظار 58
-6-5 اولويت بندي سرفصل هاي مطالعاتي 60
-7-5 سنجش امكانات و فرصتهاي مكاني 69
-8-5 سياست هاي موضوعي و رهنمودها 75
-9-5 طرح هاي موجود و مصوب و تاثيرات فضايي آن ها 80
-1-9-5 طرح جامع خازني 80
-2-9-5 طرح جامع مهرازان 84
-10-5 لايه ها و اصول پايه در نظم بخشي به توسعه شهر 89
-11-5 لايه هاي جهت دهنده و كنترل كننده )منتج از مطالعات پايه و نظام ها( 90
-12-5 الگوي توسعه نظامات براساس گام هاي پيشين 97
-13-5 جداول ضوابط پهنه بندي توسعه در نظامات الگوي توسعه شهر 104
-14-5 پهنه بندي كاربري زمين 109
-1-6 پيشبيني و آينده نگري جمعيت مشهد مقدس در دوره 1385
– 1405
-2-6 برآورد جمعيت حوزه هاي برنامه ريزي در دوره ي 1385-1405
-3-6 شاخص هاي كمي پيشنهادي 127
-4-6 الگوي كمي پيشنهادي 


5- طرح تفصیلی شهر مشهد 1389

طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. در فایل حاضر طرح تفصیلی شهر مشهد 1389 ارائه می گردد.

فهرست فایل های طرح تفصیلی مشهد 1389

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه میانی غربی

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه میانی شرقی

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه مرکزی

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه شمال غربی

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه شمال شرقی

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه جنوب غربی

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه جنوب شرقی

 


6- شیپ فایل بلوکهای آماری مشهد 1390

تهیه یک نقشه موضوعی به مقیاس 1:2000 مهم ترین هدف از نقشه‌های آماری شهری و آبادی بلوکه می‌باشد.  راهنمایی مأمورین سرشماری و آمارگیری در سطح شهرها و آبادی‌های از اهداف نقشه بلوکی است. در این نقشه‌ها بلوک‌های ساختمانی و مراکز مسکونی در قالب بلوک آماری آورده می‌شوند. برای بدست آوردن اطلاعات آماری در سطح محله یا محدوده معینی از شهر می توان به آدرس آماری بلوکهای آن محدوده مراجعه کرد. اطلاعات آماری بر اساس نقشه هاي آماری جمع آوری می شود.

نقشه های مورد استفاده مرکز آمار ایران شامل نقشه های شهری و روستایی می باشد که در دو فرمت اتوکد و GIS تهیه می شود.  در این فایل شیپ فایل بلوک های آماری کل شهر مشهد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 ارائه می گردد. فایل حاضر حاوی دو لایه خانوار و مسکن می باشد که لایه خانوار شامل 279 فیلد آماری و لایه مسکن شامل 173 فیلد آماری به همراه فایل راهنمای اکسل می باشد.

بلوک های آماری مشهد 1390

 


7- شیپ فایل بلوکهای آماری مشهد 1385

تهیه یک نقشه موضوعی به مقیاس 1:2000 مهم ترین هدف از نقشه‌های آماری شهری و آبادی بلوکه می‌باشد.  راهنمایی مأمورین سرشماری و آمارگیری در سطح شهرها و آبادی‌های از اهداف نقشه بلوکی است. در این نقشه‌ها بلوک‌های ساختمانی و مراکز مسکونی در قالب بلوک آماری آورده می‌شوند. برای بدست آوردن اطلاعات آماری در سطح محله یا محدوده معینی از شهر می توان به آدرس آماری بلوکهای آن محدوده مراجعه کرد. اطلاعات آماری بر اساس نقشه هاي آماری جمع آوری می شود.

نقشه های مورد استفاده مرکز آمار ایران شامل نقشه های شهری و روستایی می باشد که در دو فرمت اتوکد و GIS تهیه می شود. این نقشه بلوک های آماری شامل اطلاعات خانوار و مسکن است که برای سال 1385 شامل 133 فیلد آماری است. در فایل حاضر نقشه شیپ فایل بلوک آماری مشهد 1385 ارائه می گردد.

شیپ فایل بلوک آماری مشهد

 


8- شیپ فایل شبکه معابر مشهد 1399

در فایل حاضر جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه معابر شهر مشهد 1399به صورت شیپ فایل (ُSHP) فایل ارائه می گردد. این فایل از طریق برنامه GIS قابل خروجی گرفتن و ویرایش است.

شبکه معابر مشهد


9- شیپ فایل مرز محلات شهر مشهد 1398

در این فایل جدیدترین تقسیم بندی مرز محلات شهر مشهد به همراه نام آنها به صورت شیپ فایل (ُSHP) فایل ارائه می گردد. این فایل از طریق برنامه GIS قابل خروجی گرفتن و ویرایش است. این مرزبندی محلات بر اساس آخرین تقسیم بندی سال 1389 است.

مرز محلات شهر مشهد


10- اتوکد شهر مشهد

داده های اتوکد بر اساس دسته بندی انواع داده ها، در گروه داده های وکتوری قرار می گیرد.  نقشه های اتوکد شهری به عنوان یکی از خروجی های اتوکدی جز نقشه های پایه در برنامه ریزی شهری محسوب می گردند.  تهیه این نقشه ها اتوکد برای شهرها در راستای برنامه ریزی و مدیریت شهری الزامی است. همچنین نقشه های اتوکد مبنای بسیاری از طراحی و برنامه ریزی ها در امور شهری هستند.

نقشه های اتوکد شهری و فضایی بیشتر در رشته های شهرسازی، راه سازی، جغرافیا و علوم نظامی کاربرد فراوانی دارند و حائز اهمیت هستند. در فایل حاضر یکی از کامل ترین و جامع ترین نقشه های اتوکد شهر مشهد با حجم 203 مگابایت ارائه می گردد.

فهرست محتویات نقشه اتوکد شهر مشهد

پارسل بندی (تفکیک قطعات در حد پارسل)

حدود بلوک های آماری

راه ها و معابر شهری

نقشه اتوکد شهر مشهد

 

با خرید این پکیج به کلیه طرح ها، داده و اطلاعات اشاره شده در بالا دسترسی خواهید داشت.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
23% تخفیف
115,000تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود مجموعه داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
تعداد پارت: 25 پارت
فرمت: pdf-jpeg-shp-dwg
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: شهرسازان
به روز شده در:

سایر محصولات شهرسازان Other Products

دانلود دقیق‌ترین نقشه کاربری اراضی آذربایجان شرقی با دقت 10 متر
35% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
جدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) آذربایجان شرقی با دقت مکانی 10 متر 2022 لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. یکی از مهم ترین کاربردهای این لایه اطلاعاتی در بحث های مکانیابی است. به عنوان مثال در مکانیابی یک […]
240 نمایش
5.0
19,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان گیلان
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای گیلان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان گیلان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
208 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان قزوین 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای قزوین در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان قزوین 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
169 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان فارس 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای فارس در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان فارس 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
195 نمایش
5.0
49,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود نقشه شیپ فایل مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران
42% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شیپ فایل مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران محیط زیست، سرمایه ای ارزشمند است که باید از آن محافظت کرد. مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران، مناطقی هستند که به دلیل برخورداری از ارزش های زیست محیطی ویژه، از اهمیت خاصی برخوردارند. این مناطق شامل پارک های ملی، پناهگاه های حیات [...]
33 نمایش
5.0
58,000تومان
دانلود جامع‌ترین و جدیدترین نقشه شیپ فایل دانشگاه‌های ایران
37% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
مقدمه دانش، یکی از مهم ترین سرمایه های هر جامعه ای است. آموزش عالی، راهی برای کسب دانش و مهارت های لازم برای ورود به بازار کار و پیشرفت در زندگی است. در ایران، بیش از 2 هزار دانشگاه و مرکز آموزش عالی وجود دارد که هر ساله میلیون ها دانشجو را در مقاطع مختلف […]
29 نمایش
5.0
95,000تومان
دانلود جامع‌ترین و جدیدترین نقشه شیپ فایل بانک‌های ایران
37% تخفیف
metadatabase
metadatabase
معرفی محصول نقشه بانک های ایران یک ابزار جامع و کاربردی است که به شما کمک می کند تا به اطلاعات دقیقی از بانک های ایران داشته باشید. این نقشه شامل اطلاعات دقیقی از موقعیت مکانی، نام شعبه، شماره تلفن و … تمامی شعب بانک های ایران است. در فایل حاضر دانلود جامع‌ترین و [...]
25 نمایش
5.0
95,000تومان
دانلود جامع‌ترین و جدیدترین نقشه شیپ فایل گردشگری ایران
25% تخفیف
metadatabase
metadatabase
مقدمه محصول کشور ایران با جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر خود، سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. در این میان داشتن اطلاعات جامع و دقیق از وضعیت گردشگری و جاذبه های گردشگری یکی از الزامات جهت شناخت وضع موجود و به ترتیب برنامه ریزی و سیاستگذاری برای آن است. در فایل [...]
24 نمایش
5.0
150,000تومان